Návštěva chiropraktika

 1. Chiropraktik začíná stejně jako každý jiný lékař pečlivým vyptáváním na vznik Vašeho onemocnění, na
 2. charakter průběhu, typu obtíží. Zejména si všímá charakteru Vašeho zaměstnání (sedavé, těžké manuální, časté jízdy os.automobilem apod) vzhledem k ovlivnění Vašeho onemocnění.(Většina obtížímá svůj počátek již před lety a současné zhoršení je dáno zejména ztrátou vlastních obranných mechanismů v obl. páteře a přilehlých struktur). Pokračuje vyptáváním na jiná onemocnění, postupy léčby apod., aby mohl vyloučit event. nevhodnost chiropraktického ošetření.
 3. Následuje pečlivé vyšetření
  1. postoje
  2. hybnosti celé páteře
  3. speciální segmentální vyšetření (obratel po obratli) páteře a přilehlých struktur (svalů, vazivového systému apod.).
 4. Měkké a mobilizační techniky slouží k protažení a uvolnění ztuhlého svalstva, povolení napětí v úponech a vazech. Zároveň uvolnění "funkčních blokád" obratlů.
 5. Manipulační ošetření : následuje uvolnění blokád některou z technik manipulace. Může jít o manipulaci pomocí rukou či „Activator method“ – speciální typ  využívající ručního instrumentu k uvolnění blokád a hojně využívaný ve USA v chiropraktických ordinacích. Je zcela nebolestivý a bezpečný a velmi efektivní a účinný.
 6. Kontrola stavu, dohodnutí event. příští kontroly.
 7. Při dalších sezeních a po dohodě může následovat i některá z forem speciální akupunktury (zde přizpůsobené pro pohybový systém a působící na méně známé šlachosvalové dráhy - netýká se přenosu energie ale přímého mechanického působení na motorické body svalů ke změně nastavení napětí svalů, vazů a jiných vazivových struktur. Vzhledem k hlubokému působení je aplikace mnohonásobně účinější než vnější metody léčba a to zejména u hlubokých struktur. Aplikace je zcela nebolestivá a zcela bezpečná.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Chiropraxe-MUDr.Toman s.r.o.

Jméno žadatele: Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o.

Termín realizace: 4. 2. 2019 - 11. 6. 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,-Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele.