Pulsová diagnostika

Pulsová diagnostika je jedním z nejsilnějších diagnostických nástrojů v Tradiční Čínské Medicíně. Je možno ze změn velikosti, síly a jednotlivých pozic pulsu velmi přesně zjistit stav jednotlivých orgánů a celkovém stavu organismu a to i před propuknutím nemoci. Spolu s diagnostikou podle jazyka a anamnézou je klíčem ke správné diagnostice a tím i účinné léčbě metodami akupunktury či bylinnými směsmi.

Je ovšem v našich podmínkách zřídka správně využívána, neboť její studium (pulsové diagnostiky) je velmi složité a je nutno po dlouhou dobu tuto metodu praktikovat, než dojde k vývinu správné citlivosti a zpětné vazby. Pokud ji ale správně používáme, je klíčem k rychlému a úspěšnému léčení různých nemocí vnitřních orgánů, ale i bolestivých stavů.

Současná pulzní diagnostika systému Shen-Hammer vychází z učení vynikajícího čínského lékaře Dr. Shena (1914-2001). Tento systém byl organizován a rozpracován Dr. Leonem Hammerem, který tento složitý systém učinil přístupným moderní praxi.

Vychází z původního učení

Li Shi-Zhen, autora šestnáctého století . Systém popsaný ve svém textu se týká každého ze šesti pozic, aby jeden z pěti pevných jin orgánů. Každá pozice má tři hloubky: nejpovrchnější odhaluje aspekt čchi přidružené orgánu, střední hloubka odhalí krevní aspekt, a nejhlubší představuje yin-látku aspekt (dnes vlastní sliznici či strukturu orgánu).

 

V současné době je nezbytné ke správnému pochopení a interpretaci pulzní diagnostiky studium v zahraničí, stejně jako více let trvající získávání zkušeností. Výsledek však stojí za to a tento silný nástroj může přinášet velký užitek všem, kteří potřebují pomoci se svými obtížemi.

Hua Tuo na obr. snímá puls mladému chlapci. Hua Tuo známý lékař ve starověké Číně žil v době dynastie Chan v období tří králů roku 140 až 208 našeho věku. Založil moderní obory medicíny jako anestezii, chirurgii, gynekologii a porodnictví, stejně jako interní medicínu. A to v době před 1800 lety. Je nazýván božským lékařem.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Chiropraxe-MUDr.Toman s.r.o.

Jméno žadatele: Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o.

Termín realizace: 4. 2. 2019 - 11. 6. 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,-Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele.