Šlachosvalové dráhy

Šlachosvalové dráhy jsou méně známé dráhy toku energie Qi a krve Xue. Jsou vázány na průběh šlach vazů a svalů pohybového systému vždy spojených na určitý orgán. Pokud jsou správně pochopeny, můžeme jejich prostřednictvím velmi účinně ovlivnit pohyblivost a bolestivost pohybového systému.

 

.

 

Zde najdete mé komentáře k dané problematice, které se budu snažit pravidelně aktualizovat

https://ondrejtoman.bigbloger.lidovky.cz/