MUDr. Monika Jechová

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy.

Následně atestovala v oboru neurologie a získala licenci lékařské komory pro samostatnou činnost v oboru. V rámci předatestační přípravy pracovala na ortopedii včetně operativy více než 12 měsíců u primáře Dr. Zahradníka.

Absolvovala dvouletý kurz v manuální medicíně / česká obdoba chiropraxe/ u Doc. E. Rychlíkové s následnými stážemi.

Od roku 1995 spolupracuje s MUDr. O. Tomanem . Profesně se dlouhodobě zajímá o léčbu pohybového aparátu.

Začala spolupracovat s neziskovou organizací Duhová cesta ,z.s. , kde se věnuje konzultační činnosti a asistenci v rámci hiporehabilitace (sama se mnoho let aktivně věnuje jezdectví).

Jan Menděl pracuje dlouhá léta ve zdravotnictví - sanitář v Ústavu pro matku a dítě a v nemocnicích. Věnuje se profesionálně masážím (absolvent masérského kurzu v Eduspa College). V rámci doškolování získal mnoho dalších certifikátů ( Dornova metoda, Breussova masáž, medová masáž, "Hot Stone", manuální lymfodrenáž, reflexologie plosky atd).

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Chiropraxe-MUDr.Toman s.r.o.

Jméno žadatele: Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o.

Termín realizace: 4. 2. 2019 - 11. 6. 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,-Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele.