A-shi body

A-shi body hojně využívané v akupunktuře zejména u bolestivých stavů jsou místní body bolesti. Díky neurologické specializaci, chiropraxi a znalosti elektromyografie jsme vytvořili systém lokálních bodů ve svalech využívající bodů spojení nervu a svalu a tím ovlivňovat napětí i hlubokých svalových skupin, stejně jako bodů vazivových a fasciálních. Výběr bodů je dále doplněn o vzdálené body a body vybrané dle osmeré osnovy využívající učení Tradiční čínské medicíny. Uvedená rozšířená a-shi akupunktura je velmi účinná právě u bolestivých stavů páteře a kloubů.

Aplikace této formy akupunktury je zcela nebolestivá.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Chiropraxe-MUDr.Toman s.r.o.

Jméno žadatele: Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o.

Termín realizace: 4. 2. 2019 - 11. 6. 2020

Způsobilé výdaje: 450 000,-Kč

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu společnosti Chiropraxe - MUDr. TOMAN s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele.