Zde najdete mé komentáře k dané problematice, které se budu snažit pravidelně aktualizovat

https://ondrejtoman.bigbloger.lidovky.cz/